Đảng Bộ xã Hải Triều tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9 và đợt 7/11 năm 2022. Tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Lượt xem: 215

Sáng ngày 05/01/2023 Đảng Bộ xã Hải Triều tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9 và đợt 7/11 năm 2022. Tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Về dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Lưu Thị Nghiêm - Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện. Về dự hội nghị còn có lãnh đạo phòng lao động thương binh và xã hội huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy; thường trực HĐND; lãnh đạo UBND; các đồng chí nguyên là thường trực Đảng qua các thời kỳ; các đồng chí ủy viên BCH Đảng ủy; các đồng chí nhận huy hiệu Đảng đợt 02/9 và đợt 7/11; các đồng chí cán bộ, công chức; cán bộ không chuyên trách; 3 trường học; trạm y tế; các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng Ban công tác mặt trận;cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng Bộ cũng đã về dự hội nghị đông đủ.

Tại hội nghị,  Đồng chí Lưu Thị Nghiêm - Ủy viên BTV huyện ủy; Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đại diện lãnh đạo huyện ủy đã trao tặng huy hiệu Đảng cho các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng đợt 02/9 và đợt 7/11 năm 2022

anh tin bai

Nhận huy hiệu Đảng đợt này có 4 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; và 2 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

 

anh tin bai

 

Năm 2022 là năm thứ Ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XXIV và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bên cạnh những thuận lợi cũng có những khó khăn nhất định. Nhưng Đảng bộ và nhân dân xã nhà đã nỗ lực phấn đấu dành được những kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Trong năm, Đảng bộ đã tổ chức học tập, quán triệt 08 Nghị quyết của Hội nghị lần thứ Năm và thứ Sáu của BCH Trung ương Đảng khoá XIII và các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh, của huyện tới các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ bằng hình thức học tập trực tuyến và trực tiếp. Đồng thời, xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động và triển khai thực hiện các Nghị quyết của BCH Trung ương, của tỉnh và của huyện. Thông qua quán triệt các Nghị quyết và Chương trình hành động đã tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, tạo cơ sở để tổ chức thực hiện. Triển khai kế hoạch tổ chức bầu cử trưởng xóm và đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; Kế hoạch đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn có 7 ý kiến thuộc các lĩnh vực của địa phương. Trong công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội: Chỉ đạo các chi bộ tạo nguồn phát triển Đảng viên mới: trong năm đã đã bồi dưỡng và xét kết nạp cho 1 đảng viên. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025 - 2030 bảo đảm theo đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo Chương trình kiểm tra, giám sát đầu năm. Ban Chỉ đạo 35 của xã tích cực tuyên truyền, chia sẻ thông tin chính thống trên các trang, nhóm của tỉnh, của huyện, của xã. Năm 2022, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra đảng ủy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát 06 chi bộ về thực hiện các quy định của Đảng trong công tác sinh hoạt chi bộ, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của cấp trên, công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa và thực hiện huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới theo pháp lệnh dân chủ; giám sát công chức là đảng viên thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Tổ chức bình xét phân loại chất lượng tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý và chi bộ, đảng viên năm 2022 dân chủ, khách quan và đúng quy định. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội luôn quan tâm tổ chức các hoạt động góp phần chăm lo đời sống nhân dân, của đoàn viên, hội viên. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện, phát huy tinh thần sáng tạo và ý thức tự quản của nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới. MTTQ và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào do cấp trên và địa phương phát động. Trong năm MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã xây dựng 5 mô hình dân vận khéo và đang tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả.

 

anh tin bai

 

 Trong công tác xây dựng NTM: Ban chấp hành Đảng bộ xã  đã tích cực triển khai tích cực, đồng bộ các giải pháp xây dựng NTM kiểu mẫu “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp” đến các xóm trên địa bàn xã; chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa xóm; duy trì tuyến đường hoa kiểu mẫu và phát triển hệ thống đường điện chiếu sáng riêng biệt đạt chuẩn... Đến nay có 04 xóm đạt chuẩn xóm NTM kiểu mẫu, 03 xóm cơ bản đạt  NTM kiểu mẫu. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; Sản xuất nông nghiệp, thủy sản và ngành nghề dịch vụ phát triển. Phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu được đẩy mạnh, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông thủy lợi được quan tâm, các hoạt động văn hóa, giáo dục được duy trì phát triển, An ninh - Quốc phòng được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, chế độ đối với các đối tượng chính sách được giải quyết kịp thời. Công tác xây dựng cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các giao dịch hành chính theo cơ chế một cửa, thực hiện có hiệu quả thủ tục đơn giản hành chính. Cán bộ công chức hoạt động đi vào nề nếp.

anh tin bai

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Lưu Thị Nghiêm - Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đã chúc mừng các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng đợt này, đồng chí cũng  nhấn mạnh: Đây chính là niềm vinh dự tự hào không chỉ riêng đối với các đồng chí, gia đình các đồng chí mà nó còn là niềm vui, niềm vinh dự lớn của toàn Đảng Bộ xã Hải Triều. Các đồng chí đã phát huy truyền thống của gia đình, của quê hương và mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng chí cũng mong muốn rằng trong thời gian tới các đồng chí được nhận huy hiệu đảng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên vận động con, cháu tiếp tục thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương để cùng Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Triều xây dựng quê hương Hải Triều ngày một giàu đẹp, văn minh. Tại đây đồng chí cũng  hi vọng rằng trong năm 2023 này, phát huy những kết quả đã đạt được Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Triều sẽ tiếp tục đoàn kết thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

anh tin bai

Cũng tại hội nghị, Đồng chí phó bí thư thường trực Đảng ủy đã quán triệt những nội dung cốt lõi của 3 Nghị quyết và kết luận của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

anh tin bai

Tại hội nghị, Đồng chí bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã tặng giấy khen cho 5 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022./.

                                                                                Nguyễn Yến


image advertisement


Video Sự kiện
  • Ca khúc Hải Triều quê hương tôi
  • Tết độc lập trên quê biển anh hùng.
  • "Lễ khai mạc ngày hội Văn hóa - Thể thao huyện Hải Hậu năm 2016".
  • Thương hiệu bén cá của lưới chấp Hải Triều
  • Hải Triều Xã nông thôn mới
1 
     Thư Viện Ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 87
  • Trong tuần: 1 114
  • Tất cả: 132701
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Triều
Địa chỉ: UBND xã Hải Triều - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaitrieu.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Trần Minh Phương - Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang