UBND xã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2023, triển khai nhiệm vụ tháng 4/2023.
Lượt xem: 169

Sáng ngày 3/4/2023, UBND xã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2023, triển khai nhiệm vụ tháng 4/2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Công Tiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã. Đồng chí Trần Minh Phương - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì và kết luận hội nghị. Về dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy; thường trực HĐND; lãnh đạo UBND; MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; các đồng chí Cán bộ công chức xã; trạm y tế; cán bộ dân số; các ông trưởng xóm trong toàn xã.

anh tin bai

Trên cơ sở các nhiệm vụ đã triển khai thực hiện trong tháng 3 vừa qua, UBND xã đã tập trung chỉ đạo các ngành, các đồng chí cán bộ công chức, các xóm làm tốt và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội:

- Về nông nghiệp - thủy sản: đã tập trung triển khai các nhiệm vụ phục vụ cho sản xuất. Phát động và trồng cây vụ Xuân, hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản ổn định. Đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác GTTL - PCTT & TKCN năm 2022, triển khai kế hoạch công tác PCTT & TKCN năm 2023.

- Về xây dựng NTM: tiếp tục chỉ đạo các xóm duy trì và thực hiện các tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu.

- Về lĩnh vực tài nguyên môi trường: tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về đất đai, môi trường. Đồng thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm phát sinh tại địa phương. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường tại khu xử lý rác thải sinh hoạt và chợ dân sinh. Các xóm đã tổ chức phong trào tổng vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan và tiếp tục xây dựng, phát triển nhanh các mô hình phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình.

- Về lĩnh vực công nghiệp- TTCN và xây dựng: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trên địa bàn xã. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Tài chính - Ngân sách: tăng cường công tác quản lý và điều hành ngân sách theo dự toán huyện giao. Đã hoàn thiện thủ tục chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023.

- Văn hoá - Xã hội - Y tế - Giáo dục:

+ Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Xây dựng kế hoạch và triển khai Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân xã Hải Triều năm 2023.

+ Về y tế: Tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh dịch. Tiếp tục thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho người dân, đặc biệt là công tác khám chữa bệnh BHYT.

+ Về giáo dục: duy trì nề nếp dạy và học tại các nhà trường. Chỉ đạo các trường tiếp tục xây dựng trường học chuẩn Quốc gia, chuẩn Xanh - sạch - đẹp - an toàn.

+ LĐTB&XH: Thực hiện thu thập số tài khoản ngân hàng theo chỉ đạo của huyện về chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng đang hưởng an sinh xã hội. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách đối với người có công theo quy định.

An ninh - Quốc phòng:

+ Ngành quân sự: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Tham gia tập huấn cán bộ dân quân tự vệ giai đoạn 1 năm 2023 và hội thi mô hình học cụ tại huyện. Chuẩn bị sổ sách phục vụ cho công tác phúc tra 3 lực lượng năm 2023. Huy động lực lượng dân quân tự vệ huấn luyện dân quan tự vệ chiến sĩ mới tại Trung đoàn 180.

+ Công an xã: tình hình ANTT trên địa bàn tương đối ổn định. Đã tham mưu cho UBND xã, Ban chỉ đạo đề án 06 của xã tiếp tục chỉ đạo các ban ngành tuyên truyền vận động người dân tham gia cài đặt định danh điện tử mức độ I. Nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn PCCC phấn đấu hoàn thành các xóm đều có mô hình tổ liên gia an toàn PCCC.

- Tư pháp, Nội vụ, cải cách hành chính: Kiểm điểm, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ và đẩy mạnh các giải pháp Cải cách hành chính ngay từ đầu năm. Tăng cường nhận, gửi văn bản điện tử có ký số trên hệ thống Quản lý văn bản điều hành. Kết quả chỉ số cải cách hành chính trong tháng 3/2023 của UBND xã Hải Triều xếp thứ 2 toàn huyện.

 

anh tin bai

 

* Triển khai nhiệm vụ tháng 4/2023, UBND xã yêu cầu các bộ phận chuyên môn, các ngành, các xóm cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 - Nông nghiệp - Thủy sản: tiếp tục tập trung điều hành nước phục phụ sản xuất và nuôi trồng thủy sản.Thường xuyên kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền khai thác hải sản; đặc biệt là kiểm tra việc chấp hành các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) và công tác kiểm đếm tàu thuyền khi có bão. Thực hiện các nhiệm vụ công tác PCTT & TKCN năm 2023. Kiểm tra, rà soát tổng thể hệ thống công trình đã xuống cấp và xử lý khắc phục trước mùa mưa bão.

- Tài nguyên - Môi trường: tăng cường thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường. Chỉnh trang, nâng cấp toàn diện cảnh quan môi trường theo tiêu chí “Sáng, xanh, sạch, đẹp để phát triển bền vững” đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM kiểu mẫu. Tiếp tục nhân rộng nhanh các mô hình phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình.

- Công nghiệp - TTCN, xây dựng cơ bản, Giao thông: Tiếp tục quan tâm, động viên, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và các cơ sở phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông.

- Tài chính - Ngân sách: Tổ chức quản lý tốt các nguồn thu và thực hiện các nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023

 - Văn hoá - Xã hội: Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương và kỉ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong tháng 4/2023. Duy trì tốt các hoạt động của trang thông tin điện tử.

+ Y tế: Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP, phòng chống các loại dịch bệnh. Chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu dân số - gia đình - trẻ em.

+ Giáo dục: Tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm  năm học 2022 – 2023.

+ Lao động - Thương binh và xã hội: Tiếp tục rà soát và thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách đối với người có công và các đối tượng Bảo trợ xã hội theo quy định.

 - An ninh - Quốc phòng:  

+ Quân sự:  Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt các nhiệm vụ huấn luyện, hội thi, hội thao theo kế hoạch

+ Công an tiếp tục duy trì bám sát địa bàn, nắm tình hình; tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, xã hội, an ninh nông thôn, an toàn giao thông. Triển khai thực hiện tốt Đề án 06 

- Tư pháp, Nội vụ, Cải cách hành chính: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật mới ban hành và các văn bản luật có liên quan đến các nhu cầu thiết yếu của người dân 

+ Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác quản lý tôn giáo và hướng dẫn thực hiện các quy định trong xây dựng cơ sở tôn giáo - tín ngưỡng.     

+ Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Bộ phận một cửa xã; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên trục liên thông văn bản quốc gia.

Nguyễn Yến

                                                                                                                  


image advertisement


Video Sự kiện
  • Ca khúc Hải Triều quê hương tôi
  • Tết độc lập trên quê biển anh hùng.
  • "Lễ khai mạc ngày hội Văn hóa - Thể thao huyện Hải Hậu năm 2016".
  • Thương hiệu bén cá của lưới chấp Hải Triều
  • Hải Triều Xã nông thôn mới
1 
     Thư Viện Ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 132
  • Trong tuần: 1 485
  • Tất cả: 134099
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Triều
Địa chỉ: UBND xã Hải Triều - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaitrieu.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Trần Minh Phương - Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang