Tổng số: 197
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 333/TB-UBND 28/11/2023 Thông báo về việc niêm yết danh sách cử tri để phát phiếu lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện Hải Hậu giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn xã Hải Triều
Lượt xem: 8
Tải về 0
Số: 332/KH-UBND 28/11/2023 Kế hoạch triển khai công tác tổ chức lấy ý kiến đồng thuận của cử tri trên địa bàn xã Hải Triều
Lượt xem: 9
Tải về 0
Số: 01/DS-UBND 05/10/2023 Cân đối ngân sách quý III năm 2023
Lượt xem: 24
Tải về 0
Số: 07/TB-UBND 05/10/2023 Thông báo công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách quý III năm 2023
Lượt xem: 23
Tải về 0
Số: 04/QĐ-UBND 10/01/2023 Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
Lượt xem: 34
Tải về 0
Số: 249/BC-UBND 18/09/2023 Báo cáo Cải cách hành chính quý III năm 2023
Lượt xem: 53
Tải về 1
Số: 05/TB-UBND 12/07/2023 Thông báo số lieju thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 xã Hải Triều
Lượt xem: 52
Tải về 0
Số: 193/QĐ-UB 10/07/2023 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của xã Hải Triều
Lượt xem: 65
Tải về 0
Số: 27/NQ-HĐND 07/07/2023 Nghị quyết về việc phân bổ vốn đầu tư công xã Hải Triều năm 2023
Lượt xem: 50
Tải về 0
Số: 26/NQ-HĐND 07/07/2023 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách xã Hải Triều năm 2022
Lượt xem: 57
Tải về 0
12345678910...
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Triều
Địa chỉ: UBND xã Hải Triều - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaitrieu.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Trần Minh Phương - Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang