Thông báo số lieju thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 xã Hải Triều
Số ký hiệu văn bản Số: 05/TB-UBND
Ngày ban hành 12/07/2023
Ngày hiệu lực 12/07/2023
Trích yếu nội dung Thông báo số lieju thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 xã Hải Triều
Hình thức văn bản THÔNG BÁO - GIẤY MỜI
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực UBND XÃ
Người ký duyệt Trần Minh Phương
Tài liệu đính kèm 05.-Cong-khai-so-lieu-thu-chi-6-thang-dau-nam-2023-xa-Hai-Trieu.pdf
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Triều
Địa chỉ: UBND xã Hải Triều - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaitrieu.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Trần Minh Phương - Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang